Bene Eco Forest

Peleti-Bricheti-Romania

Pe fondul situaţiei energetice şi a creşterii efectului de seră la nivel mondial, a apărut necesitatea studierii implementării şi în România a unor soluţii energetice alternative şi eficiente din punct de vedere economic. În acest sens societatea noastră comercială Bene Eco Forest are în vedere desfăşurarea unui proiect pentru bricheţi eco, care să folosească o tehnologie pentru valorificarea biomasei solide agricole şi forestiere în vederea obţinerii de energiecurată şi a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Biomasa reprezintă o soluţie eficientă, regenerabilă şi sustenabilă, aplicată cu succes de majoritatea ţărilor europene, cu un potenţial real de dezvoltare.

Bricheţii pot fi arşi în centrale termice casnice sau  industriale, cu minime emisii în mediul înconjurător. Astfel,datorită puterii calorice şi a compoziţiei omogene a acestora, bricheţii pot asigura încălzirea în regim automat a unor locuinţe, şcoli, sedii administrative pe o durată îndelungată, necesitând o aprovizionare la interva le relativ mari de timp.

O alternativă mai arzătoare....

  • Tehnologie

    Procesul tehnologic înclude mai multe etape dintre care le amintim pe cele mai importante: colectarea deșeurilor lemnoase (rumeguș / paie), fărâmițarea lor, depozitare, sortare, uscare, brichetarea propriu-zisă, ambalarea și depozitarea brichetelor.

  • Peleti

    Brichetele din rumeguș se obțin prin presarea materiei prime, respectiv comprimarea fãrã liant a rumegușului. Avantajul acestei comprimãri constã în spațiul redus de depozitare a deșeurilor și prin puterea calorificã deosebit de ridicatã a acestui tip de combustibil solid, observabilã pe parcursul arderii.

  • Functionality

    Procesul de brichetare reprezintă o realã posibilitate de valorificare a deşeurilor de lemn.Pentru a putea face o comparaţie între brichete şi alţi combustibili, trebuie să luăm în considerare următoarele: 10 Kg brichete =5,5 litri petrol - 1 tonă brichete = 5 metri cub lemn de foc